Dansk Solarie Forening

dsf logo til udskrifter.

Baggrund for IARC’s klassificering af solarium

Solarium er placeret i gruppe 1 i IARC’s klassifikation af carcinogenitet. Det har givet anledning til en række misvisende avisoverskrifter og artikler, der hævder, at videnskabsfolk nu sammenligner det at tage sol inden døre med tobaksrygning, eller at det er “ligeså farlige som arsenik”.

Forskningscentret International Agency for Research on Cancer (IARC) er en del af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som blandt andet beskæftiger sig med at klassificere stoffer som carcinogene (kræftfremkaldende) eller ikke-carcinogene.

De nævnte historier har været usande og vildledende og er baserede på en misforståelse af IARC’s klassificering og eksisterende forskning. Vi gennemgår her kort sagen for at rette disse misforståelser.

1. Solarier er blevet kategoriseret som “gruppe 1” af en gruppe videnskabsfolk i Frankrig. “Gruppe 1” betyder, at der er dokumentation for, at brugen af solarier kan øge risikoen for hudkræft. Dette skaber på ingen måde en ny situation, da sollys befinder sig i samme kategori, som solarier nu gør − og har været i denne kategori siden 1992!

2. Siden 1992 har tusindvis af læger anbefalet en moderat eksponering for sollys af en række helbredsmæssige årsager. Faktisk er det sådan, at mange prominente eksperter i vitamin-D er overbeviste om, at sollys i høj grad opvejer farerne.

3. Det, at noget befinder sig i “gruppe 1”-kategorien, siger intet om omfanget af risikoen, men blot at der er en vis fare. Visse ting i kategorien er meget farlige, fx arsenik og sennepsgas. Andre substanser indebærer kun en meget lille fare, fx rødvin, øl og saltet fisk.

3. Nyhedshistorier med udtalelser som “solbadning er ligeså farligt som arsenik” er direkte usande. Videnskabsfolkene har slet ikke foretaget denne form for sammenligning, det er blot journalister, som leder efter en sensationsoverskrift.

4. Rapporten i sig selv er ikke gjort tilgængelig. Alle nyhedshistorierne er afledte af en pressemeddelelse, og ingen journalister har rent faktisk læst rapporten!

5. IARC er en gruppe videnskabsfolk, som arbejder for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) under FN. Deres rapport er ikke en ny undersøgelse, men en evaluering af en afhandling fra 2006 som i sig selv var en gennemgang af 23 undersøgelser, hvoraf nogle går tilbage til begyndelsen af 1980’erne. Disse undersøgelser indeholder en lang række resultater. Mange af undersøgelserne er imidlertid problematiske:

Ud af de 23 undersøgelser:

  • 5 blev udelukket pga. ubrugelige data
  • 6 havde resultater, der antydede, at solarier faktisk kunne reducere faren for hudkræft!
  • 16 havde resultater inden for fejlmargen. Hvis man statistisk set sammenligner med prognoserne til et folketingsvalg, vil eksperterne sige, at man ikke bør stole på en prognose, som viser, at en kandidat fører med 1 %, hvis prognosens fejlmargen er 5 %.

6. Nogle nyhedshistorier omfatter en vildledende statistik, om at solarier øger risikoen for melanom (modermærkekræft) med 75 %. Dette tal stammer fra en undersøgelse med tvivlsomme metoder. Undersøgelsens ophavsmænd indrømmer, at de ikke justerede for faktorer som udendørs eksponering for sollys og følsomhed over for sollys. Selvom undersøgelsen er omhyggelig, betyder det ikke, at 75 % af solariebrugerne vil få melanom. Det betyder, at den relative risiko er højere. Da denne problemstilling drejer sig om en relativ fare, kan en procentstigning se stor ud, men når den oprindelige fare er meget lille, er faren nok øget, men kun i meget begrænset grad. For at sætte det procenttal i perspektiv kan man bruge et andet eksempel: Den årlige risiko for en dødelig bilulykke er ca. 0,013 %. Hvis den risiko steg med 75 %, ville den være 0,023 % eller ca. 1 ud af 4.500.

Fakta

IARC klassificerer stoffer ud fra deres carcinogene risiko for mennesker.

Gruppe 1: Stoffet er carcinogent for mennesker.

Gruppe 2a: Stoffet er sandsynligvis carcinogent for mennesker.

Gruppe 2b: Stoffet er muligvis carcinogent for mennesker.

Gruppe 3: Det kan ikke klassificeres, hvorvidt stoffets er carcinogent for mennesker.

Gruppe 4: Stoffet er sandsynligvis ikke carcinogent for mennesker.

Yderligere oplysninger og den fulde liste over klassificerede stoffer kan findes her: http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php

International Agency for Research on Cancer (IARC) er en del af Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Kilde: IARC

Tilmelding til nyhedsbrev

Loading...Loading...


five + two =

Holdninger

Sollys og solarium har samme virkning

Der er intet belæg for at påstå, at solarium skulle være mere skadeligt end sollys. Stigningen af tilfælde af hudkræft begyndte flere årtier før åbningen af det først solcenter.

Dansk Solarie Forening (DSF)
,
; E-mail: • Pressekontakt: +45 2190 6099