Dansk Solarie Forening

dsf logo til udskrifter.

Sikkerhedsstyrelsens kontrol af solarier

I en pressemeddelse udsendt af Ritzau oplyser Sikkerhedsstyrelsen, at man i 2017 har været på kontrolbesøg i 71 solcentre i Danmark. I den forbindelse fandt Sikkerhedsstyrelsen 12 solarier, hvor grænseværdien for UV-stråling var overskredet i en sådan grad, at sagerne er politianmeldt.

Målet er NUL fejl
I følge DSF – Dansk Solarie Forenings beregning svarer det til en fejlrate på mellem 3% og 4%. Målet er naturligvis nul fejl og derfor hilser Dansk Solarie Forening enhver kontrol, der udføres i.h.t. gældende lov og standard velkommen. Man bør specielt være opmærksom på solarier produceret før lovens ikrafttræden, idet en del af disser kræver tilpasning for at overholde den skærpede lovgivningen i Danmark, der i en vis grad overimplementerer kravene i den europæiske standard.

Knap een ud af ti adresser fik besøg af Sikkerhedsstyrelsen i 2017
Af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der er registreret 745 adresser i Danmark hvor man har adgang til at solbade i solarium, så det er positivt, at Sikkerhedsstyrelsen har øget antallet af besøg til 71 adresser fra kun 14 adresser i perioden juni 2014 til april 2016.
Aktindsigt i Sikkerhedsstyrelsens sagsbehandling afslørede iøvrigt, at af de 14 besøgte adresser var 9 forudgående blevet anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen på mistanke om fejl, hvilket i alvorlig grad var med til at forvanske billedet af den generelle regelefterlevelse i branchen.

Alle solarier bør være mål for kontrol
Dansk Solarie Forening påtalte blandt andet dette samt det lave antal kontrolbesøg ved en deputation for Folketingets Sundhedsudvalg den 2. maj 2017, hvor DSF samtidig mindede om, at loven om solarier omfatter alle solarier med offentlig adgang, også dem i fitnesscentre, svømmehaller, hos frisører og på hoteller, hvilket der tilsyneladende stadigvæk er en uheldig tendens til, Sikkerhedsstyrelsen glemmer. I hvertfald omtaler den aktuelle pressemeddelse fra Sikkerhedsstyrelsen konsekvent “solcentre” som målet for kontrolbesøg.

Opfordring til dialog
DSF – Dansk Solarie Forening har tidligere i dag kontaktet Sikkerhedsstyrelsen med nogle få spørgsmål af opklarende karakter. Sikkerhedsstyrelsen er i skrivende stund ikke vendt tilbage med svar.

Tilmelding til nyhedsbrev

Indlæser...Indlæser...


Holdninger

Sollys og solarium har samme virkning

Der er intet belæg for at påstå, at solarium skulle være mere skadeligt end sollys. Stigningen af tilfælde af hudkræft begyndte flere årtier før åbningen af det først solcenter.

Dansk Solarie Forening (DSF)
,
; E-mail: • Pressekontakt: +45 2190 6099