Dansk Solarie Forening

dsf logo til udskrifter.

Ny dansk solarielov vedtaget

Den 3. juni 2014 har et bredt flertal i Folketinget vedtaget L163 ”Lov om solarier”

Loven træder i kraft den 1. august 2014 – og regulerer offentligt tilgængelige solarier, som stilles til rådighed for kosmetisk brug til ikke-lægelige formål. Det vil f.eks. sige solarier i sol- og fitnesscentre, hos frisøer og kosmetologer, og på hoteller.

Loven i hovedtræk:

  • Solarier må maksimalt have en udstråling på 0,3W/m2 (vægtet rødmespektrum)
  • Solarierne skal mærkes med UV-type samt ækvivalenskoder for lyskilder, der kan benyttes
  • Kun solarier af UV-type III må benyttes i centre uden betjening af uddannet personale
  • Solarier med UV-type I og UV-type II kan benyttes i centre med betjening af uddannet personale.
  • Solarier skal være forsynet med en timer med sikkerhedsfunktion, der afbryder behandlingen ved en opnået stråledosis på maks. 800 J/m2
  • Der skal være adgang til UV-beskyttelsesbriller
  • Alle solarier skal registreres hos Sikkerhedsstyrelsen / Link til registrering på virk.dk
  • Der skal ophænges en informationsplakat fra Sundhedsstyrelsen. Den kan gratis rekvireres her
  • Overtrædelse straffes med bøde i niveauet kr. 5.000,00 – kr. 25.000,00
  • Sikkerhedsstyrelsen vil fortsat være kontrollerende myndighed.

Dansk Solarie Forenings medlemmer svarer gerne på spørgsmål om lovens udmøntning i praksis.

Loven kan læses i sin helhed her

 

Tilmelding til nyhedsbrev

Loading...Loading...


five + two =

Holdninger

Sollys og solarium har samme virkning

Der er intet belæg for at påstå, at solarium skulle være mere skadeligt end sollys. Stigningen af tilfælde af hudkræft begyndte flere årtier før åbningen af det først solcenter.

Viden

Nuanceret viden om solbadning

Dansk Solarie Forening ønsker at give læger, forskere og sagkyndige mulighed for at komme til orde og formidle deres viden om sol og dens virkning på mennesker. Formålet er at nuancere debatten.

Dansk Solarie Forening (DSF)
,
; E-mail: • Pressekontakt: +45 2190 6099