Dansk Solarie Forening

dsf logo til udskrifter.

Flertal for et forbud mod solarier

Astrid Krag (SF), der er Danmarks nye minister for sundhed og forebyggelse, er af Ritzau netop citeret for at ville arbejde for en aldersgrænse i de danske solarier på linje med en ny californisk lov.

REGLERNE BLEV SKÆRPET I 2009
Dansk Solarie Forening har endnu ikke haft lejlighed til at drøfte sagen med ministeren, men håber på at kunne få lejlighed til at informere om de praktiske forhold, der gør sig gældende på området. F.eks. findes der allerede både et EU direktiv og en dansk standard, der pålægger solarieejere at informere om, at unge under 18 år ikke må benytte solarierne. Standarden har været gældende siden 2009.

ADGANGSFORBUD FORRINGER FORBRUGERNES TRYGHED
Det fremgår heller ikke af ministerens udtalelser hvad forbudet reelt skal omfatte, f.eks. om det skal gælde alle solarier både i det offentlige og hos private..? Et adgangsforbud, der kun rettes mod solcentre, vil i sagens natur flytte forbruget fra solcentrene, der er underlagt myndighedernes og branchens kontrol, til mere private former, hvor det er næsten umuligt at håndhæve krav om strålestyrke, sikkerhed og information. Det vil efter Dansk Solarie Forenings opfattelse, give en alvorlig forringelse af de solbadendes tryghed.

INGEN ØGET RISIKO VED SOLARIEBRUG
På et møde afholdt den 27. juni 2011 mellem Dansk Solarie Forening og repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen, kunne Sundhedstyrelsens repræsentant bekræfte, at der ikke findes klinisk dokumentation for, at solarier udgør en større risiko for kræft i huden end solen i det fri. Det vækker derfor undren at ministeren for sundhed og forebyggelse netop er citeret for at sige: ”Vi ved jo, at brugen af solarium har bidraget til, at flere får modermærkekræft”.

Alle undersøgelser peger på, at det er solskoldninger, der øger risikoen for hudkræft, uanset om overeksponeringen sker i solariet eller det fri.

 

 


Tilmelding til nyhedsbrev

Loading...Loading...


five + two =

Holdninger

Sollys og solarium har samme virkning

Der er intet belæg for at påstå, at solarium skulle være mere skadeligt end sollys. Stigningen af tilfælde af hudkræft begyndte flere årtier før åbningen af det først solcenter.

Viden

Baggrund for IARC's klassificering af solarium

En række avisoverskrifter har været misvisende i forbindelse med solariums placering i gruppe 1 i IARC’s klassifikation af carcinogenitet. Disse historier er vildledende og baserede misforståelser. Vi gennemgår sagen kort.

Dansk Solarie Forening (DSF)
,
; E-mail: • Pressekontakt: +45 2190 6099