Dansk Solarie Forening

dsf logo til udskrifter.

Begrebet sund kulør eksisterer

En kommission nedsat af EU, har brugt adskillige måneder på at konkludere, at UV-lys fra sol og solarium er ens…  Og ikke overraskende vælger kommissionen, der hovedsagelig består af hudlæger, at fokusere på risici i forbindelse med overdreven solbadning fremfor en mere balanceret tilgang, hvor også de betydelige helbredsmæssige fordele ved mådeholden solbadning tages i betragtning.

TSUNAMI AF KRITISKE KOMMENTARER
Da kommissionen udsendte sit rapportudkast i foråret udløste det en strøm af kritiske kommentarer fra eksperter inden for sundhed, UV-teknologi og standardisering. 34 organisationer og enkeltpersoner bidrog med ekspertviden, men uden at gøre det store indtryk på kommissionen. Studier, der kunne fremvise positiv forbindelse mellem solbadning og sundhed blev i overvejende grad frasorteret med henvisning til, at disse lå uden for det stillede mandat, og studier baseret på moderne EU-standardiserede solarier var helt fraværende i undersøgelsen, og i stedet erstattet af studier fra bl.a. Australien, der har helt andre tekniske krav til solarier.

DSF har den holdning, at forbrugerens tryghed og sundhed tjenes bedst ved en fortsat implementering af den danske lov om solarier, der bygger på den gældende EU-standard, herunder markedskontrol af høj faglighed, udført i dækkende omfang.
DSF 2016/12/05.

Tilmelding til nyhedsbrev

Loading...Loading...


five + two =

Holdninger

Sollys og solarium har samme virkning

Der er intet belæg for at påstå, at solarium skulle være mere skadeligt end sollys. Stigningen af tilfælde af hudkræft begyndte flere årtier før åbningen af det først solcenter.

Dansk Solarie Forening (DSF)
,
; E-mail: • Pressekontakt: +45 2190 6099